Wanneer u wilt dat een samenvatting van uw medische gegevens op de huisartsenpost en de eerste hulp beschikbaar is, dan kunt u daar zelf toestemming voor geven.

Voor het laatste medische nieuws en info  van onze praktijk bezoek ook onze faceboek pagina: https://www.facebook.com/huisartsenpraktijkvansanten 

Het is nu ook mogelijk om online een aantal medische zaken te regelen via MijnGezondheid.net, meer informatie hierover vind u bij het tabblad praktijkinformatie.

Wij hebben om het functioneren van onze praktijk te verbeteren een aantal praktijkregels opgesteld. Deze zijn hier in te zien en zullen per 1-2-2014 geldig zijn. Een van de veranderingen is het invoeren van een wegblijftarief van 10 euro per afspraak aangezien we steeds vaker zien dat mensen afspraken maken maar in het geheel niet komen opdagen of veel te laat afbellen daarvoor, wat een grote belemmering is voor het goed functioneren van onze praktijk.

Ook afgelopen jaar hebben wij deelgenomen aan een patienten enquete, Door Cliënt Bekeken, die is opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen en hebben wij wederom een certificaat ontvangen van de NPCF, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Met trots kunnen wij melden dat wij per 6 februari 2013 het NHG keurmerk hebben ontvangen.

De Verwijswijzer Rotterdam is bedoeld voor alle inwoners, huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes van de gemeente Rotterdam en omgeving. Op deze website kunt u voor veel aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen vinden hoe u nu verder moet.

Zorgkaart Nederland biedt een onafhankelijk overzicht van het zorgaanbod in Nederland.

KiesBeter.nl wijst u de weg in de zorg. KiesBeter.nl is een openbare zorgportal en wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Achmea en Agis hebben op hun website de mogelijkheid om een zorgverlener in de buurt te zoeken. Tevens is het mogelijk te bellen voor advies over o.a. wachttijden en kwaliteitsverschillen.

Samen met zorgverleners heeft Achmea gekeken hoe de toegang tot veel voorkomende behandelingen verbeterd kan worden en gezocht naar manieren om nieuwe, betere behandelmethodes toe te passen. Die samenwerking heeft een pakket verbeteringen in de vorm van 'zorgarrangementen' opgeleverd.

Huisartsenpraktijk van Santen
De Linie 2 E
2905 AX
Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-2640200
Spoedlijn: 010-4504919
Receptenlijn: 010-4500890
www.mijngezondheid.net

NHG geaccrediteerde praktijk