Vanwege een te grote toename van het aantal nieuwe patiënten is onze praktijk op dit moment gesloten voor nieuwe patiënten. 

Ik geef toestemming

Medische Informatie delen

Wanneer u wilt dat een samenvatting van uw medische gegevens op de huisartsenpost en de eerste hulp beschikbaar is, dan kunt u daar zelf toestemming voor geven. Meer informatie hierover leest u op de volgende site:

Wanneer u toestemming wilt geven dan kunt u dit doorgeven op de site: VolgJeZorg.nl of u kunt hierover contact openemen met onze praktijk.

Wanneer u niets doorgeeft zijn uw gegevens niet raadpleegbaar.